Tuesday, 7 June 2016

Die Wet van VergoedingVervang alle

minderwaardige gedagtes met meerderwaardige gedagtes
euwel gedagtes met goeie gedagtes
lelike gedagtes met wonderlike gedagtes
angs gedagtes met aangename gedagtes

en jy sal begin om die groei van alle negatiewe en verwarrende toestande van wanklank en disharmonie te oorkom.  Met ander woorde, leer om konstruktief te dink van alle mense, alle dinge, alle gebeure en alle omstandighede.

Bekyk alles vanuit 'n ideale standpunt. Soos jy dit bemagtig, sal jy stadigaan jou hele bestaan omskep in iets wonderliks. Hierdie is die wyse waarop jy bestendig en aanhoudend jou voorspoed en groei  kan verseker.

Soos jy jouself oplei om geestelik uit te kyk vir die goeie in alles, so sal jy na goed beweeg, en soos jy hoër en groter denkbeelde vorm van alles wat goed is, so sal hierdie elemente begin uiting vind in jou woorde, dade, karakter, persoonlikheid, talente, magte, bekwaamhede en kordaatstukke, d.w.s. alles in jou lewe sal begin verbeter as gevolg van jou verbeterde denkwyse.

Hierdie proses bedoel egter nie dat jy al die verkeerde dinge in die lewe moet ignoreer nie; eerder net dat jy deur dit en verby dit moet dink aan die verborge goeie dinge en die prinsiep binne-in wat allewig soek na groter en voller vervulling. 

Jy sal dus  ophou om te veroordeel en te kritiseer - in stede sal jy streef na die beste in jouself en andere en begin ontdek en ontwikkel die oneindige moontlikhede al om jou.

.

No comments:

Post a Comment