Friday, 1 January 2016

Hierdie is 'n Tyd van OntwakingHierdie is 'n tyd wanneer die mensdom, meer as ooit te vore, in staat is om vibrasionele gerigtheid te vind met hulle eie begeertes—in hulle eie tyd/spasie realiteiten te begin manifesteer dít wat vorige generasies drie of vier of tien generasies geneem het om te manifesteer. Die vorige generasies het allerhande kontrasterende ondervindings gemanifesteer waardeur ons vandag baat vind.

Hulle het geboorte gegee aan hulle begeertes, maar omdat hulle so vasgevang was in die vibrasionele patrone en kondisies van hulle tyd, het min van hulle hulself toegelaat om voordeel te trek uit hulle eie begeertes.

Maar vandag wéét ons, verstaan ons, dat dinge nie net toevallig gebeur nie. Ons verstaan dat, deur die gedagtes wat ons dink, trek ons sekere dinge na ons aan, goed en sleg, en alles wat ons ondervind het gewoonlik 'n les wat gepaard met dit gaan en dis hoe ons verder vibrasioneel ontwikkel en verbeter.

.

No comments:

Post a Comment